Arkisto heinäkuu 2014

Yleinen

Vastikkeellisesta sosiaaliturvasta

28.07.2014, antonmerilainen

Vastikkeellisuuden ensisijaisuuden korostaminen ainoana ratkaisuna ihmisten osallistamiseksi yhteiskuntaan on lyhytnäköisyydessään suorastaan vaarallista.Ihmisten kohtaaminen yksilöinä ja aito pyrkimys ymmärtää heidän tilanteensa jää usein teorian tasolle. Palveluiden tarve, psykofyysinen toimintakyky, sekä taloudellinen tilanne vaativat ehdoitta huomiota. Lisäksi valitettavaa on työttömien yhdistysten ja muiden matalan kynnyksen toimintapaikkojen luokittelu alimpaan kastiin työhallinnon segmentoinnissa. Tämä on johtanut siihen, että yhdistyksille ohjataan …

Yleinen

Kiitokset Lenin-museolle

06.07.2014, antonmerilainen

Lenin-museo on mielestäni ajaton , vilpitön huuto sydämestä, muistutus työväenluokalle sen asemasta porvarillisessa yhteiskuntajärjestelmässä ja asennekulttuurin puhdistavana tekijänä. On säädytöntä puhua Leninin työstä yksinomaan nuhtelevasti, huolimatta että anarkistiset tahot eivät saaneetkaan mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan murrokseen, ja työläisneuvostot nujerrettiin henkilökohtaisten visioiden tieltä. Venäjän menestyksellinen nostaminen ”nykyaikaan”, urhoollisen ja rehellisen nuorison kasvattaminen, ja sosiaalisten että tieteellisten (ja …