Arkisto elokuu 2012

Yleinen

Maalämmölle tukea

31.08.2012, antonmerilainen

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen maa- ja kalliolämmön käytössä. Maa- ja kalliolämpöratkaisut ovat energiatehokkaita ja niitä käyttävien asuinkiinteistöjen lämmityskulut pienenevät. Kotitalouksien pienempi energiankulutus muodostaa myös tärkeän osan ympäristönsuojelusta ja Suomen osuudesta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ehdotankin, että uuden omakotitalon tai kerrostalon rakentamisessa tai vanhojen talojen korjauksen yhteydessä käyttöönotettavia energiaa säästäviä maa- ja kalliolämpöratkaisuja tuetaan kuntien toimesta. Kunnat …

Yleinen

Konsensuskoneisto

30.08.2012, antonmerilainen

Hyväosaisten ehdoille rakennettu konsensus {Konsensus-päätöksenteko on päätöstentekoprosessi, jossa ei ainoastaan tyydytä enemmistön haluamaan lopputulokseen, vaan pyritään myös ottamaan huomioon vähemmistöön jäävien vastustus ja sisällyttämään se lopputulokseen ?!, luoden hyväksyttävimmän ja parhaan mahdollisen päätöksen (konsensus = yhteisymmärrys, jonkinasteinen yksimielisyys). -Wikipedia} on hyydyttänyt yhteisvastuun poliittiset muutosvoimat. Poliittinen johto, Vasemmistoa lukuunottamatta ja demarien nimellisiä inahduksia laskematta, siunaa etenävän …

Yleinen

Ajatuksia näennäismarkkinoista

30.08.2012, antonmerilainen

Näennäismarkkinat ilmenevät, kun julkinen sektori avaa palvelutuotannon kilpailulle ja sallii uusien tuottajien tulon palvelutuotantoon. Järjestelmät voivat olla monet; Malli voi olla joko kunnan sisäinen tai se voi sallia kunnan tuotannon kilpailuttamisen kunnan organisaatioiden ulkopuolisten tuottajien kanssa. Sisäisessä mallissa palveluiden tuottamiseen osallistuvat vain kunnan omat tuottajat, kun puolestaan ulkoisessa mallissa kilpailuun voi tulla myös ulkopuolisia tuottajia …

Yleinen

Parlamenttiin vai ei?

23.08.2012, antonmerilainen

Kysyttäessä, miksi Vasemmisto on mukana hallituksessa, näkisin kysymyksen asetetun väärin. Joukkojen vallankumouksellisen mielialan nostattamisen edellytykset jo yksistään vaativat sitä. Siksi kysymyksen tulisi olla, kuinka osallistuminen hallitukseen edesauttaa porvarillis-demokraattisten ennakkoluulojen paljastamisessa, hälventämisessä ja voittamisessa. Useammin kuin kerran kuullaan moitetta puolueen kehnoja ’johtajia’ kohtaan ja langetaan epätoivoon kieltäen parlamentaarinen toiminta. Lenin korosti aikoinaan, että arvostelu olisi oikeutettua, ei …

Yleinen

Teemoja lyhyesti

20.08.2012, antonmerilainen

Toistan tässä tiivistettynä pää-huolenaiheitani (vaaliteemojani) kiinnostuneille. Aiemmin tarkastelin asiaa kesäkuussa. Perhepäivähoitajat Asiaan, johon mahdollisesti kunnat voisivat pyytää lainmuutoksen, olisi perhepäivähoitajien tila. Palkkioksi arvokkaasta työstään, heille tulisi sallia eläkekertymä joka heiltä toistaiseksi evätään. Myöskin omasta lapsesta tulisi saada palkkaa. Kysehän ei ole helposta, saati vapaaehtoistyöstä. Perhepäivähoitajien tilaa kohentamalla varmistamme symbioosin toimivuuden yhteiskuntamme tuotannon sisällä. Hehän tukevat töihin …

Yleinen

Ideologiseen kasvatukseen

20.08.2012, antonmerilainen

Näkemys, että eurokriisi on mahdollisuus luoda ihmisten Eurooppa, jättää laskuista pois faktan, että ’markkinat’ eivät salli etujensa haastamista. Venymistä suuntaan ja toiseen tehdään, mutta ilman vasemmistolaisen tietoisuuden nousua emme koskaan saa tilaisuutta hallita järjestelmää. Järjestelmää, jonka merkitys on kehittyä tarpeeksi jotta sosialismi saisi tukevan pohjan uudelle rakennustyölleen. Parantamalla ihmislajin kulttuurievoluution myrkyttämästä itsekkyyden, kuluttamisen ja yksipuolisen …

Yleinen

Toimikunnan kuulumisia

19.08.2012, antonmerilainen

Kokkolan Vasemmiston toimikunnan kokous vietettiin 12.08. Piirin työvaliokunnan kuulumisia kuultaessa saimme positiivista palautetta Vaasasta torityöskentelystämme hienolla, uudella teltallamme. Teltan Klan Vasemmistolle suoma näkyvyys on havaittu useissa piireissä ja arvat sekä lätyt ovat tehneet kauppansa. Tuloja onkin saatu yli 500 euroa. Uusia jäseniäkin saatiin iltatorilta kaksi kappaletta, ja ehdokkaistakin tuli puhe kokouksen aikana. Viikottainen toritapahtuma vetää …