Luokka: Yleinen

Yleinen

Pääministeri ei näe vaihtoehtoja – Ylikansallisten yhtiöiden voitot tulevat edellä

15.09.2017, antonmerilainen

Nykyinen hallitus näyttää avoimesti kansalaisille, että äänestäjien toiveet tai kansan etu eivät kuulu porvarillisen demokratian piiriin. Vapaus ja sen myötä hyvinvointi kuuluvat ensisijaisesti omistavalle luokalle. Hyvätuloisiksi itsensä kokevat voivat elää illuusiossa, että he kuuluvat samaan ryhmään ja omaavat samat oikeudet. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) viikolla antama haastattelu Ylen A-studiossa hämmästytti katsojia. Sipilä myönsi, että hallituksen …

Yleinen

Peruskoulun tasa-arvo ja pedagogiikka

28.08.2017, antonmerilainen

Peruskoulu-uudistus ei toteutunut kuten vasemmisto ym. edistykselliset tahot olivat sen alkujaan ajatelleet. Suurimpana valuvikana voidaan katsoa olleen poliittisen oikeiston huomioiminen päätöksiä tehtäessä. Keskustelut koulutuksesta 1970-luvulta näyttävät hiljalleen palaavan tähän päivään.   Peruskouluopetuksen ”tasapäistävä” vaikutus nähtiin aikoinaan uhaksi, samoin itsenäisesti ajattelevan kansan yhteiskunnallinen herääminen.   Tasapäistämisen torjumiseksi poliittisen oikeiston edustajat vaativat lahjakkaiksi arvioiduille oppilaille erityisiä opetusjärjestelyjä. …

Yleinen

Tiedostamatta sorron yössä

17.08.2017, antonmerilainen

On suunnaton kansallinen häpeä jos enemmistö kansasta samaistuu edelleen yksilökeskeiseen ”omistan, siis olen” -mentaliteettiin. Taantumukselliset näkökulmat siitä että nykyhetki on sallimuksen asettama vääjäämätön, ennalta määrätty ja muuttumaton kohtalo, elää asenteissamme. Vaihtoehtoja pelätään esittää. Hallitseva ajattelumalli varoittaa muutokseen pyrkiviä maailman katastrofista. Vain uudistukset, jotka edistävät 1 %:n etua, sallitaan. Tarvittaessa tehdään muodollisia myönnytyksiä jotta saadaan harhautettua …

Yleinen

Valtion luonneviat pääoman hyötykäytössä

17.05.2017, antonmerilainen

Etenevässä määrin kansalaiset ovat havainneet valtiovallan osallistuvan finanssipääoman voittojen nostamiseen. Hyväksi on käytetty valtion edullista energiaa, halpoja raaka-aineita, asehankintoja, valtion tukiaisia ja palveluksia. Valtion tehtävänä läpi paistaa yksinomaan työtätekevien ihmisten riiston ulkoisten edellytysten turvaaminen. Yhä useammilla talouden aloilla kilpailu on mahdotonta tai luonnotonta. Valittavaksi jää joko yksityinen tai valtion monopoli. Yksityinen voi kiskoa korkeata hintaa …

Yleinen

Puolueanalyysi: Vasemmistoliitto

23.03.2017, antonmerilainen

Koska Yle ei kyennyt tekemään objektiivista, kiusaamisesta vapaata analyysiä Vasemmistoliitosta, täytyy minun osaltani muokata hieman Ylen toimituksen versiota oikeaan suuntaan… Vasemmistoliitto joutui median pilkkapropagandan uhriksi eduskuntavaaleissa, ja uusi johto yrittää palauttaa menetettyä uskottavuutta. Oikeassa oleminen ei yksin riitä, nyt kaivataan uusia ideoita ja runsaasti tekemisen meininkiä. Viisi pointtia vasemmistoliitosta Lähtökohdat Vasemmistoliittoa on keskeytyksettä leimattu totalitaristisen …

Yleinen

Talousdemokratia ehtona sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle

19.01.2017, antonmerilainen

”Yli sadan vuoden aikana on saatu valtavasti aikaan. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, työajan lyhennys, vapaa ja ilmainen koulutus, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan uudistukset”, kirjoitti Timo Harakka Demokraatissa. Nämä ovat hienoja saavutuksia, joihin sekä kansandemokraatit, nykyinen Vasemmistoliitto, että sosialidemokraatit osallistuivat. Kuitenkin kaikkein tärkein, taloudellinen kansanvalta, on jäänyt toteutumatta eikä siihen ole käytännön tasolla pyritty vuosikymmeniin. Työn orjuudesta …

Yleinen

Joulurauha työttömille

23.12.2016, antonmerilainen

Hallitus julkaisi kesällä esityksen työttömyysturvaan tehtävistä heikennyksistä. Kyseessä on hallituksen pyrkimys työttömyysturvan uudistamiseksi, jonka myötä hallitus tavoittelee 200 miljoonan euron vuosittaista säästöä ansioturvamenoissa. Ansiopäivärahan keston lyhentymisen ohella merkittävä toimenpide on myös omavastuuaikaa koskeva muutos. Omavastuuaika on tällä hetkellä viisi päivää, lakimuutoksen jälkeen omavastuuaika pidentyy seitsemään päivään. Hallituksen esityksessä työuran jälkeen maksettavasta korotusosasta ja ansio-osasta luovutaan. …

Yleinen

Usko vaikuttamiseen koetuksella

24.11.2016, antonmerilainen

Entisten pikkupioneerien ym. ’radikaalien’ lapsista näyttäisi kasvavan pikkuporvareita ja puolestaan porvariperheen kullannupuista vaikuttaisi kehkeytyvän kiihkeitä punavihreiden arvojen edustajia. Sama suuntaus on nähty aiemminkin. Tietoisuus kansainvälistyvästä maailmasta ja sen epäoikeudenmukaisuudesta nousivat esille jo 1960-luvulla. Teinikulttuurin kapina nosti päätään. Yllä mainittu esimerkki on tietenkin kärjistetty, mutta täysin realistinen tarkastellessa perhearvojen muutoksen ja itsenäisen ajattelun kasvukipuja yhteiskuntarakenteissa. Nuorison …

Yleinen

Suomi 1917 – Valtalaki

13.10.2016, antonmerilainen

Suomen itsenäisyyden eräs ratkaisevimmista kamppailuista käytiin valtalaista. Valtalaki oli melkoinen myllerrys, minkä lukuisat pöytäkirjat, muistelmat ja tutkimukset osoittavat.Kysymys, oliko väliaikainen hallitus perinyt Venäjän suuriruhtinaalle kuuluneen vallan vallankumouksen jälkeen, nousi keskustelun kohteeksi sekä Venäjällä että Suomessa. Mikä olisi Suomen senaatin rooli jatkossa? Tehkäämme tiivistelmä itsenäisyyteen johtaneesta ajanjaksosta. Tsaarista saadaan tarpeeksi Venäjällä tapahtui helmikuussa 1917 vallankumous. Gregoriaanisessa kalenterissa …

Yleinen

1,1 miljoonaa euroa yhteiskunnallisen kurjistumisen ylläpitoon

11.10.2016, antonmerilainen

Eduskunta on valtiovarainvaliokunnan ehdotuksesta osoittanut kuluvan vuoden budjetista erityisen 1,1 miljoonan euron määrärahan yskivän talousdemokratiavajeen oireiden hoitoon. Virallisesti määräraha kohdistetaan ”vähävaraisille”. Näin saadaan suuren yleisön sympatiapisteet kerättyä talteen. Kapitalismin kriisin leviämisestä Suomessa kertoo paljon, että valtio ei ole antanut vastaavaa tukea aiemmin huolimatta toiminnan suuresta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yhteiskuntarauhan säilyminen vaatii jälleen uusia ”lahjuksia”. Ruokajonot johtuvat …

Yleinen

Työllisyyskatsaus lohduton – taistelu jatkuu

11.10.2016, antonmerilainen

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan elokuun lopussa oli laajan työttömyyden luvuilla puoli miljoonaa työtöntä. Näin työttömiä oli lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin. Helmikuun teksti Myllypuron ruokajonosta oli vuoden 2016 ensimmäisiä isoja juttuja aiheesta. Kun lisäksi palkallaan elävät kituuttavat toimeentullakseen, on tilanne käynyt vakavaksi. – Päättäjät eivät nähtävästi korkeassa palkassaan ymmärrä, että miten pienellä …

Yleinen

Kun toveri lähti – Varajärven ratkaisu

05.08.2016, antonmerilainen

Vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri Marko Varajärvi ilmoitti hiljattain siirtyvänsä demarien jäseneksi. Asiasta innostunut oikeistomedia on pyrkinyt saamaan hajaannusta aikaiseksi. Taktiikka toimi odotettua laimeammin. Toive oli, että vasemmisto olisi suureen ääneen tuominnut Varajärven ’loikkauksen’, näin edesauttaen median viime aikaista kamppailua demarien puheenjohtajan, Antti Rinteen, kampeamiseksi valtaistuimeltaan. Toisin kävi; Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi tyynen asiallisesti, että jokainen …

Yleinen

Shakki – Ajatusten vuorovaikutus

14.07.2016, antonmerilainen

Usein ”ajatteluun tottumattomat” aivot aiheuttavat tilanteita, jolloin ehdotetaan yhtä, toteutetaan toista ja samalla ajatellaan kolmatta vaihtoehtoa. Tämä ei tarkoita, että kyseiset aivot omaava olisi tyhmempi kuin muut. Hän vain ei ole vuorovaikutuksessa ajatustensa kanssa. Näin käy usein myös shakissa. Sosiaalisissa tilanteissa tämä aiheuttaa usein ongelmia ja sitä kutsutaan joskus ajattelemattomuudeksi. Shakissa puolestaan harkitusta siirrosta luopuminen pitkänkin …

Yleinen

Työttömän kohtelusta – Pakkoyhteistyö

21.06.2016, antonmerilainen

Suomessa työvoimapalvelulaissa (10 c §) puhutaan ”oikeudesta” työnhakusuunnitelmaan. Oikeudesta puhuminen menettää kuitenkin pohjan, koska työtön ei voi kieltäytyä mainitusta yhteistyöstä ilman vahingollisia seuraamuksia itselleen. Oikeudet osoittautuvat mm. työttömyysturvan katkaisemisen myötä velvoitteiksi. Puhutaan työnhakijan ’laiminlyönneistä’. Pakkoyhteistyö ei mielestäni kuitenkaan kuulu sivistysvaltioon. Työttömien syyllistäminen, simputtaminen, keinotekoinen työttömyysturvan piiristä poistaminen ja etuuksien katkaisulla uhkailu ovat ihmisoikeusrikoksia. Pakollisuuden on …