Arkisto maaliskuu 2016

Yleinen

Kilpailukyvyn yleiskisat

03.03.2016, antonmerilainen

Nykyisen porvarillisen hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on yritysten suorien palkkakustannusten ja sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen työsopimuslain ja työtätekevien työehtojen heikennysten hinnalla. Kilpailukyvyn kolmiloikka – vai neliloikka? Harhauttavaa nimeä, ”kilpailukykyloikkaa”, työntekijöiden keskusjärjestön huippujohto ja hallitus käyttävät pyrkimyksissään saavuttaa ’nollasopimus’, sopimus, jolla varmistettaisiin palkkojen jäätyminen aloilleen. Lisäksi lomapäivien, lomarahojen ja sairausajan palkan leikkaaminen kuuluvat suunnitelmiin tavoiteltaessa tulonsiirtoa työtätekeviltä kapitalisteille, …