Arkisto kesäkuu 2013

Yleinen

Kannatuksen historiasta

16.06.2013, antonmerilainen

Havaitsin hiljattain, että vasemmistolaisen työväenliikkeen kannatuksen romahdus 1970-luvulla muistuttaa nykyistä tilannettamme. Syitä vajavaiseen kannatukseen on mahdollista löytää ainakin viidestä keskeisestä asiaryhmästä. Ensimmäinen, ja paljon porvarillisessa historiantutkimuksessa korostettuna ollut, asia on yhteiskunnan rakennemuutos. 1970-luvulla kasvanut kaupungistuminen ja maaseudun hävikki aiheutti osaltaan eri alueiden kehityserojen voimistumisen. Sama suunta on jatkunut sittemmin tasaisen tappavaan tahtiinsa. Tähän nitoutuu kansainvälistyminen, …

Yleinen

Yrttiaho ja hajaannus

13.06.2013, antonmerilainen

Hallitustoiminnan kritisointi ja kommentit henkilöpalvonnasta nostavat päätään mitä kauemmas puoluekokouksen herätysjuhlan kaltaisesta eufoorisuudesta edetään. Olen potenut sitä itsekin. ”Selvitessä” uudet näkökulmat avautuvat. Kansanedustaja Jyrki Yrttiahon puolueesta erottamisen vaatimus puoluehallituksen taholta on herättänyt keskustelua läpi puoluekentän. Vasemmistoliiton johdolla kuppi täynnä. ”…puoluehallitukseen tuotiin puolueen jäsentä koskeva erottamispäätös esityslistan ulkopuolelta kokouksen lopussa, jolloin oli jo valmiiksi kiire poistua …

Yleinen

Tampereen jälkeen

11.06.2013, antonmerilainen

Vallankumous ja demokratia ovat olleet läpi porvarillisen ideologian historian leimatut yhteensovittamattomiksi. Perusteluna on kuultu käsitys, että pieni kapinaryhmä asettaa pyrkimyksekseen räjäyttää demokraattinen valtiojärjestys ja hallitusvalta sekä pystyttää pienen ryhmän diktatuuri. Syyte eräänlaisesta punafasismista asetetaan vastakkain väitteen kanssa, että porvarilliset ideologit ja puolueet edustaisivat länsimaisen demokratian parhaita perinteitä, ollen vapauden puolustajina eturintamassa. Tälläiset näkemykset ovat vaikuttaneet …